Projekti

Projekti

 

Obogatitvene dejavnosti in projekti

 

Poleg rednih aktivnosti vnašamo v naši šoli v učni načrt številne obogatitvene dejavnosti in projekte, ki potekajo med šolskim in izvenšolskim urnikom.

Cilj načrtovanja in izvajanja različnih aktivnosti in projektov je zagotoviti učencem čim večjo kakovost vzgojno-izobraževalne ponudbe. Preko celovitejšega vzgojnega pristopa obogatitvene dejavnosti prispevajo k povezanosti šole z okoljem in pomenijo vsebinsko popestritev izvedbenega kurikula.

 

Vsi projekti in dejavnosti, ki potekajo v tekočem šolskem letu in sta jih v okviru lastnih pristojnosti predhodno odobrila zbor učnega osebja ter zavodski svet, so dostopni na tem spletnem mestu.

 

 

Klikni za predstavitev dejavnosti in projektov.

 

OTROŠKI VRTEC

OSNOVNA ŠOLA

SREDNJA ŠOLA

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter