Učbeniki

Učbeniki

 

Osnovna šola

Nabava šolskih učbenikov je za osnovnošolce v pristojnosti Občine, Ministrstvo RS za izobraževanje znanost in šport pa krije stroške za slovenske šolske učbenike. Učenci dobijo vse učbenike brezplačno na šoli ob začetku šolskega leta.

 

Prvostopenjska srednja  šola

Na šoli deluje učbeniški sklad, ki učencem nudi možnost brezplačne izposoje učbenikov za redni pouk.  Letni obseg razpoložljivih sredstev je vezan na prispevke, ki jih vsako leto nudi  Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina.

Ob izteku šolskega leta morajo učenci izposojene učbenike vrniti, lahko pa jih tudi zadržijo. Za zadržan (nevrnjen) ali poškodovan učbenik plača učenec vsoto, ki znaša 30% nabavne cene učbenika.

 

Seznam šolskih učbenikov za prvostopenjsko srednjo šolo - šol.l. 2023-2024

 

Šola sv. Cirila in Metoda pri  Sv. Ivanu

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TRETJI RAZRED

 

Podružnična šola na Katinari

PRVI RAZRED

DRUGI RAZRED

TRETJI RAZRED

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter