Oglasna deska

Oglasna deska

Volitve ESP 2022 - zaključni zapisnik/Elezioni RSU 2022 - Verbale finale 11 April 2022
Objava seznama kandidatov za volitve ESP/Pubblicazione liste candidati RSU – Elezioni 2022 23 Marec 2022
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 2 - š.l. 2021-22 20 Februar 2022
PON “Reti cablate e wireless nelle scuole" 03 Februar 2022
PON “Digital board" 03 Februar 2022
Pubblicazione file XML - AVCP 18 Januar 2022
Pregled in usklajevanje šolske imovine - Rinnovo inventario scolastico - 31 December 2021
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 1 š.l. 2021-22 20 December 2021
Šolski zavodski svet 2021 - 2024, razglasitev izida volitev 30 November 2021
Objava izida volitev predstavnikov staršev v razredne, medrazredne in medoddelčne svete – šol. l. 2021-22 29 Oktober 2021