Oglasna deska

Oglasna deska

Objava izida volitev predstavnikov staršev v razredne, medrazredne in medoddelčne svete – šol. l. 2022-23 28 Oktober 2022
Prepoved izvajanja zasebnih inštrukcij 09 September 2022
Objava dokončnih zavodskih lestvic neučnega osebja v 3. pasu 2021-24 01 September 2022
Naknadna informacija o izplačilih iz šolskega sklada - Šolsko leto 2021/2022 26 Avgust 2022
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 4 - š.l. 2021-22 25 Julij 2022
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 3 - š.l. 2021-22 01 Junij 2022
Volitve ESP 2022 - zaključni zapisnik/Elezioni RSU 2022 - Verbale finale 11 April 2022
Objava seznama kandidatov za volitve ESP/Pubblicazione liste candidati RSU – Elezioni 2022 23 Marec 2022
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 2 - š.l. 2021-22 20 Februar 2022
PON “Reti cablate e wireless nelle scuole" 03 Februar 2022