Šolski zvonec

Šolski zvonec

 

OTROŠKI VRTEC

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcih potekajo od ponedeljka do petka od 7.45 do 16.00.

Celotni tedenski delovni čas traja 41 ur in 15 minut.

PRIHOD od 7.45 do 9.00

ODHOD od 15.30 do 16.00

JUTRANJE VARSTVO: Starši lahko zaprosijo za jutranje varstvo od 7.30 dalje.

Vzgojiteljice delajo v dopoldanski ali popoldanski izmeni, sočasna prisotnost obeh vzgojiteljic traja dnevno 1 uro in 45 minut.

JURANJA IZMENA od 7.45  do 12.45

POPOLDANSKA IZMENA od 11.00 do 16.00.

KOSILO - V obeh vrtcih so otrokom vsak dan zagotovljena kosila; v barkovljanskem vrtcu deluje notranja šolska kuhinja

 

OSNOVNA ŠOLA

Osnovne šole delujejo na osnovi dveh organizacijskih modelov:

  • PODALJŠAN TEDENSKI URNIK - Osnovna šola »Oton Župančič« pri Sv. Ivanu in osnovna šola »F. Milčinski« na Katinari,
  • CELODNEVNI POUK - Osnovna šola »F.S. Finžgar«, Barkovlje.

Podaljšan urnik z obsežnejšim programom smiselno dopolnjuje in bogati šolsko ponudbo. Predmetno in medpredmetno organizirane dejavnosti nudijo učencem odlično učno priložnost za širjenje in poglabljanje znanja, za osebnostno rast in razvoj.

Pri podaljšanem tedenskem urniku so oblikovani moduli zastavljeni tako, da so nekateri v programu obvezni, drugi pa izbirni. Poleg tega ima vsaka šola možnost samostojno oblikovati module, da svoljo ponudbo obarva bolj specifično. Izbrani moduli so osnova, na kateri šola premisli, načrtuje in izvede svoj vzgojno izobraževali program.

Celodnevni pouk ponuja tako organizacijsko kot vsebinsko večje možnosti, z daljšim šolskim urnikom lahko posamezni predmeti razpolagajo z večjim številom ur, večja pozornost pa je tudi lahko namenjena razvoju prečnih kompetenc.

 

Osnovna šola »Oton Župančič«, Sv. Ivan - Podaljšan tedenski urnik

 

MODUL 1

MODUL 2

 

OBVEZEN PROGRAM

IZBIRNI PROGRAM

(OBVEZEN PROGRAM + NEOBVEZNI PODALJŠKI*)

PON

7.45/8.00 – 13.00

7.45/8.00 – 15.30*

TOR

7.45/8.00 – 13.00

7.45/8.00 – 15.30*

SRE

7.45/8.00 – 15.30

7.45/8.00 – 15.30

ČET

7.45/8.00 – 13.00

7.45/8.00 – 15.30*

PET

7.45/8.00 – 13.00

7.45/8.00 – 13.00*

Za vse razrede je uveden 27 urni in 30 minutni obvezen tedenski program (modul 1), ki se dopolnjuje z neobveznim (modul 2). Obvezen podaljšek pouka imajo učenci ob sredah popoldne, ostali podaljški sodijo k izbirnemu programu.

KOSILO - Učencem je v šoli vsak dan zagotovljeno kosilo 

 

Osnovna šola »F. Milčinski«, Katinara - Podaljšan tedenski urnik

 

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

 

OBVEZEN PROGRAM

 IZBIRNI PROGRAM

(OBVEZEN PROGRAM + NEOBVEZNI PODALJŠKI*)

 IZBIRNI PROGRAM

(OBVEZEN PROGRAM + NEOBVEZNI PODALJŠKI*)

PON

7.45/8.00 – 13.00

7.45/8.00 – 15.00*

7.45/8.00– 15.45*

TOR

7.45/8.00 – 13.00

7.45/8.00 – 15.00*

7.45/8.00 – 15.45*

SRE

7.45/8.00 – 15.45

7.45/8.00 – 15.45

7.45/8.00 – 15.45

ČET

  7.45/8.00 - 13.00

7.45/8.00 – 15.00*

7.45/8.00 – 15.45*

PET

7.45/8.00 – 13.00

7.45/8.00 – 13.00/14.00*

7.45/8.00 – 13.00/14.00*

Za vse razrede je uveden 28 urni obvezen tedenski program (modul 1), ki se dopolnjuje z neobveznim (modula 2 in 3).  Obvezen podaljšek pouka imajo učenci ob sredah popoldne, ostali podaljški sodijo k izbirnima programoma.

KOSILO - Učencem je v šoli vsak dan zagotovljeno kosilo.

 

Osnovna šola »F.S. Finžgar«, Barkovlje - Celodnevni pouk

 

 MODEL CELODNEVNE ŠOLE

 

OBVEZEN PROGRAM

PON

7.45/8.00 – 16.00

TOR

7.45/8.00 – 16.00

SRE

7.45/8.00 – 16.00

ČET

7.45/8.00 – 16.00

PET

7.45/8.00 – 16.00

Za vse razrede je uveden 40 urni obvezen tedenski program.

KOSILO - Učencem je v šoli vsak dan zagotovljeno kosilo

 

PRVOSTOPENJSKA SREDNJA ŠOLA »SV.CIRIL IN METOD« 

Izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti poteka na osnovi dveh različnih organizacijskih modelov:

  • GLASBENA SMER – na sedežu pri Sv. Ivanu deluje s 35 urnim predmetnikom
  • REDNI PROGRAM – podružnična šola na Katinari deluje s 34 urnim tedenskim predmetnikom.

 

Pri Sv. Ivanu

Predmetnik šolskih dejavnosti razporejen na 5-dnevni delovni teden: od ponedeljka do petka od 7.50 do 13.20, 2 krat tedensko poteka pouk tudi v popoldanskem času od 13.50 do 15.30, pred tem je med 30 minutno prekinitvijo šolskih dejavnosti (13.20-13.50) učencem zagotovljeno kosilo iz šolske menze.

Popoldanski pouk v šolskem letu 2022-2023: 2. razred ob ponedeljkih in sredah, 1. in 3. razred ob torkih in četrtkih.

Ob rednem pouku šola nudi tudi individualni pouk glasbenega inštrumenta; učenci lahko izbirajo med kitaro, klavirjem, harmoniko in prečno flavto.

Za lekcije glasbenega inštrumenta (2 krat po 30 minut ali 1 krat 60 minut tedensko) se učenci uskladijo neposredno s profesorjem. Pri razporeditvi tedenskih ur se šola prilagaja potrebam družin. Lekcija se lahko izvede tudi takoj po zaključku pouka (ob 13.20/14.15/15.30) ali pozneje: učenci na lekcijo lahko počakajo v razredu s profesorjem glasbenega inštrumenta.

 

Na Katinari 

Predmetnik šolskih dejavnosti je razporejen na 5-dnevni delovni teden, od ponedeljka do petka.

Tedenski urnik v šolskem letu 2023-2024 je tako razporejen:

  • od 8.00 do 13.30,
  • 2 krat tedensko od 8.00 do 15.55, vključno s kosilom iz šolske menze.

 

DELOVANJE ŠOLSKE MENZE 

Neposredna povezava do spletne strani - STORITEV ŠOLSKE MENZE - Občine Trst

 

PRISPEVEK ŠOLSKI PAKET

Neposredna povezava do spletne strani TriesteScuola - Občine Trst

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter