Vzgojni dogovor

Vzgojni dogovor

Dogovor o vzgojni soodgovornosti (3.člen DPR 235/2007)

Dogovor o vzgojni soodgovornosti vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole z učenci in starši ter opredeljuje uresničevanje skupnega vzgojnega načrta. Ob vpisu v srednjo šolo prve stopnje se profesorji, starši in učenci tudi  pisno obvežejo, da se bodo ravnali v skladu s pravili, ki jih obsega.

Dogovor  posebej izpostavlja vzgojno razsežnost, ki v medsebojni povezanosti vključuje šolski kolektiv, družine ter okolje, v ospredje pa postavlja učenca kot aktivnega udeleženca vzgojno-izobraževalnega procesa.

Vzajemno sodelovanje je predpogoj večje učinkovitosti, le-to pa poteka preko usklajenega pristopa oziroma soodgovornosti staršev in šole za otrokov razvoj in spoštovanje njegove inegritete. Starši, ki so otrokovi prvi in najpomembnejši vzgojitelji, posredno in neposredno sooblikujejo vzgojni proces in skrbijo, da skupne vrednote zaživijo tudi zunaj šole.

Dogovor o vzgojni soodgovornosti določa smernice, na osnovi katerih bomo z ustreznimi vzgojnimi prijemi in pristopi dosegali in ohranjali večjo odgovornost učencev za njihova ravnanja ter jim na skupnih temeljih privzgajali občutek za razvijanje pozitivnih vzorcev vedenja.Spodbujanje le-teh prehaja preko prepoznavanja pravil in njihovega pomena ter temelji na zavedanju, da vsaka pravica nosi s seboj tudi dolžnost in odgovornost.

Vsi, ki smo vpeti v vzgojno-izobraževalni proces pa smo odgovorni za njegov potek in njegove rezultate.

Skupna odgovornost (soodgovornost) predstavlja najžlahtnejšo dimenzijo odgovornosti, ki jo lahko dosežemo edino, če delujemo v skladu s skupnimi cilji.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter