Vodstvo

Vodstvo

Ravnateljica Carolina VISENTIN

Sprejema po predhodnem dogovoru vsak dan od 8.30 do 10.30

Telefonska številka - tajništvo: 040 567500

Email:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Upravni vodja Vesna SKRLJ

Telefonska številka - tajništvo: 040 567500

Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Ravnateljeve naloge in pristojnosti

(25. člen zakonodajnega odloka 165/2001)

Ravnatelj vodi in zastopa šolo, v okviru svojih pristojnosti je odgovoren za zakonitost postopkov, za upravljanje finančnih sredstev in dobrin ter za dosežke in rezultate dela.

V skladu s pristojnostmi zbornih organov pripada ravnatelju avtonomna funkcija na mestu vodenja šole ter koordinacije in razvoja kadrovskih virov. Ravnatelj organizira šolske dejavnosti na podlagi načel učinkovitosti in uspešnosti ter vodi pogajanja s sidikalnimi predstavniki.

Pri izvrševanju pooblastil se zavzema za posege:

  • ki zagotavljajo kakovost izobraževalnih procesov skladno s kulturnimi, strokovnimi, socialnimi in ekonomskimi dejavniki na območju šole;
  • ki omogočajo svobodo poučevanja, raziskovanja ter uvajanja didaktičnih in metodoloških inovacij;
  • ki omogočajo družinam na vzgojnem področju možnost izbire in učencem pravico do izobraževanja.

Ravnatelj je v okviru predpisanih pooblastil odgovoren za sprejemanje izvršilnih ukrepov pri upravljanju z dobrinami in kadrovskimi viri.

Ravnatelj lahko med učnim osebjem izbere dva sodelavca, ki mu pomagata pri izvrševanju organizacijskih in upravnih postopkov. Upravni vodja samostojno načrtuje in usklajuje delo pomožnega osebja ter na osnovi opredelitve ciljev in smernic za izvajanje delovnih obveznosti nadzoruje nad izvrševanjem upravnih in splošnih storitev.

Ravnatelj redno podaja zavodskemu svetu poročila o izvajanju vodenja ter o izobraževalnem, organizacijskem in upravnem delovanju, na ta način zagotovlja odprt pretok informacij in omogoča zbornim organom učinkovito izvajanje lastnih pristojnosti.

Ravnateljev CV je dostopen na ministrski spletni strani:

https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

 

Naloge in pristojnosti vodje uprave

  • vodi upravno poslovanje in računovodske storitve;
  • organizira in vodi delovne procese v tajništvu;
  • pripravlja upravne akte in ureja dokumentarno gradivo s področja finančnega poslovanja;
  • samostojno načrtuje, organizira in usklajuje delo pomožnega osebja;
  • izpolnjuje delovne obveznosti v tesnem sodelovanju z ravnateljem, nadzira bilanco finančnega stanja in skrbi za uravnoteženost prihodkov z izdatki.
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter