IBAN koda in plačila

IBAN koda in plačila

6.-ter člen zakonskega odloka št. 5 z dne 9.2.2014 določa obvezno javno objavo identifikacijske številke bančnega računa (IBAN).

 

VEČSTOPENJSKA ŠOLA “Vladimir Bartol”, Ulica Caravaggio 4, Trst

Banka: CENTRALNA BANKA  

IBAN: IT 79 F 03599 01800 000 000 158 954

Za plačilo pristojbin (izleti, odkup učbenikov, zavarovanje, prostovoljni prispevki) se morajo družine/učenci posluževati spletne aplikacije (s predhodno registracijo):

 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/index.html

 

Pri plačevanju morajo biti obvezno navedeni naslednji podatki:

  • namen plačila (prostovoljni prispevek, zavarovalna vsota, plačilo izleta);
  • ime in priimek učenca, šola, razred.

 

 

Razno

 

Mehanografska številka: TSIC81700B

Davčna številka: 80018890329

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter