IBAN koda in plačila

IBAN koda in plačila

VEČSTOPENJSKA ŠOLA “Vladimir Bartol”, Ulica Caravaggio 4, Trst

Banka: CENTRALNA BANKA - Banca centrale  

(šole ne smejo objaviti številke IBAN na svojih institucionalnih spletnih straneh, kar je v skladu s smernicami AgID, v katerih je navedeno, da „da bi preprečili, da bi uporabniki izvajali kreditne prenose, ki niso vključeni v sistem pagoPA, je subjektom, ki morajo po zakonu spoštovati pagoPA, prepovedano na kakršen koli način objaviti številko IBAN kredita“).

Za plačilo pristojbin (izleti, odkup učbenikov, zavarovanje, prostovoljni prispevki) se morajo družine/učenci posluževati spletne aplikacije (s predhodno registracijo):

 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/index.html

 

 

Razno

 

Mehanografska številka: TSIC81700B

Davčna številka: 80018890329

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter