Pravilniki

Pravilniki

 

Zavodski pravilnik

V Zavodskem pravilniku so zbrani organizacijski predpisi, ki opredeljujejo način izvajanja postopkov in pravila delovanja ter upravljanja šole. Pravilnik predstavlja glavno vodilo za vse udeležence v procesu vzgoje in izobraževanja: učence, starše in delavce šole. Dokument odobri zavodski svet, udeleženci pa se seznanijo z njegovimi določili in delujejo v skladu z njihovo vsebino.

Veljavni pravilnik vsebuje določila in ureja postopke ter ukrepe, ki omogočajo:

 • učinkovito doseganje ciljev na področju vzgoje in  izobraževanja,
 • vzpostavitev načrtovane organizacijske strukture,
 • smotrno upravljanje s človeškimi, finančnimi in materialnimi viri,
 • skrb za varnost posameznika in skupnosti,
 • oblikovanje pravil za uporabnike in izvajalce vzgojno – izobraževalne ponudbe,
 • varovanje objektov in imovine.

Zavodski pravilnik obravnava, opredeljuje in ureja naslednja področja: 

 • Zborni organi
 • Učno osebje
 • Upravno osebje
 • Šolski sodelavci
 • Učenci
 • Starši
 • Šolski laboratoriji
 • Varnostni predpisi
 • Sporočanje
 • Dostop do šolskih prostorov
 • Kroženje vozil znotraj šolskega območja
 • Raba šolskih prostorov

Zavodski pravilnik ureja tudi naslednja področja:

Pravila šolskega reda v skladu z določili Statuta dijakinj in dijakov - OPR št. 249/1998 (Priloga A)

Pravilnik jamstvenega organa (Priloga B)

Pravilnik o poučnih izletih in ekskurzijah ter drugih izvenšolskih dejavnostih (Priloga C)

 

 

ZAVODSKI PRAVILNIK

 

PRAVILNIK O DELOVANJU GLASBENE SMERI

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter